Dijledonk omarmt de toekomst.

dinsdag 15 december 2020

Bij het begin van 2020 hadden we niet kunnen voorspellen dat het jaar zo heftig zou verlopen. De prognoses voor 2021 zien er gelukkig beter uit, maar we hebben geleerd om een slag om de arm te houden.

In: , , ,

Onze visie op duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid hebben we wél een duidelijk perspectief van wat er op ons afkomt. Daar tekent zich een helder toekomstbeeld af waarin we de belangen en behoeftes van zowel mens als natuur in balans houden.

Wie vandaag bouwt in België, is gebonden aan tal van normen. Op die manier beperken we stap voor stap de impact van ons patrimonium op milieu en klimaat. Met Dijledonk onderzoeken we momenteel hoe en waar we nog verder kunnen gaan dan wat voorgeschreven wordt. Uiteraard bekijken we welke bouwkundige ingrepen ons energieverbruik terugdringen, maar ook wat huisvesting en mobiliteit betreft, willen we investeren op de lange termijn.

Bouwen om te verbeteren

Meer dan 13% van de totale uitstoot van broeikasgassen in België komt van de verwarming van onze huizen. Elke ingreep of inspanning die hierop bespaart, is dus bijzonder waardevol. Als ontwikkelaar hebben we uiteenlopende technieken en tools voorhanden om onze gebouwen zo energiezuinig mogelijk te maken. Momenteel wegen we nog af welke (combinatie van) maatregelen optimaal zouden renderen in de plannen voor Dijledonk.

Zonnepanelen zijn zeker nuttig, maar de recente uitspraak van het Grondwettelijk Hof zet deze optie in een ander daglicht. We bestuderen ook het effect van warmtepompen en groendaken. Met de recuperatie van regenwater en eventueel grijs afvalwater zouden we de natuur ingrijpend kunnen ontlasten. Uiteraard brengen we jullie op de hoogte zodra we een beslissing genomen hebben over het concrete plan van aanpak.

Bouwen om te verbinden

De ligging van Dijledonk is een grote troef. Het centrum van Rijmenam is vlakbij en ook de dorpskernen van Keerbergen en Bonheiden bereik je vlot per fiets. Bovendien willen we het huidige aanbod van winkels en diensten in de directe omgeving versterken door op ons eigen terrein ruimte te creëren voor lokale handelaars. Het principe van ‘de 15-minutenwijk’ zal zowel bewoners als omwonenden helpen om hun verplaatsingen met de auto te beperken en de uitstoot van CO2 te verminderen.

Daarnaast stimuleren we zogenaamde ‘zachte’ verbindingen door Dijledonk aan te sluiten op het bestaande fietsnetwerk. Wandelaars zullen eveneens hun hart ophalen in de vele groenzones. We investeren in elektrische laadpunten en voorzien op de parkings een prominente plaats voor deelwagens. Met verkeerstellingen monitoren we het aantal bewegingen in de buurt, zodat we – indien nodig – snel en gericht kunnen ingrijpen.

Levenslang wonen

Duurzaamheid vertalen we met Dijledonk ook in “levenslang wonen”. Jonge gezinnen vinden betaalbare woningen en een veilige, landelijke omgeving voor hun kinderen, terwijl vijftigers in hun luxueuze parkappartementen volop genieten van de rust en voorzieningen op wandelafstand. Deze intergenerationele demografie draagt in grote mate bij aan het warme karakter van onze nieuwe wijk. De mix van wonen, werken, bewegen en beleven maakt het oude Meurop springlevend!