We scheppen létterlijk nieuwe mogelijkheden voor Meurop in Rijmenam.

zaterdag 09 november 2019

Bij de herontwikkeling voor Dijledonk kijken we niet alleen vooruit. Ook het industriële verleden van de Trefac- en Meurop-fabrieken verdient onze volle aandacht. Op de bedrijfssites aan de Oude Keerbergsebaan werd immers historische bodemverontreiniging vastgesteld.

In:

Een nieuwe voedingsbodem voor groei

Bij COGIVA en PSR engageren we ons om onze gronden, in samenwerking met de OVAM, te saneren volgens de regels van de kunst.

De bodemverontreiniging is het gevolg van de vroegere activiteiten van Trefac, een metaalverwerkend bedrijf, en van Meurop, de iconische meubelfabriek. In 1980 sloot Meurop de deuren; de productie van Trefac was toen al enige tijd verhuisd. Na het faillissement gebruikten diverse andere bedrijven het terrein. Dankzij de huidige herontwikkelingsplannen worden sanering en herontwikkeling maximaal op elkaar afgestemd.

Diepgaand onderzoek

De OVAM onderzocht het westelijke en centralere deel van de voormalige bedrijvensite. Op het westelijke deel van het terrein stelde men in een oriënterend bodemonderzoek vast dat er minerale olie, gechloreerde solventen en zware metalen aanwezig waren. Eerder gaf de OVAM de opdracht om de door minerale olie vervuilde grond te ontgraven en af te voeren voor reiniging. Voor de verontreiniging met gechloreerde solventen en zware metalen startte de OVAM een bodemsaneringsproject op.

Om de meest geschikte saneringstechniek te kiezen, volgen ze niet alleen de verontreinigingstoestand nauwgezet op, maar voeren ze ook tests uit met chemische oxidatie en gestimuleerde biologische afbraak.

Dijledonk: groen én gezond

Op het centralere deel van het terrein aan de Oude Keerbergsebaan stelden door COGIVA en PSR aangestelde deskundigen twee historische verontreinigingen vast. Het betreft enerzijds de zone rond de oude brandstoftanks (het tankenpark) en anderzijds de ophooglaag, waar puin en lokaal ook afval aanwezig is. Terwijl het terrein verder onderzocht en gesaneerd zal worden, werken we bij COGIVA en PSR een toekomstvisie uit. In samenspraak met de gemeente Bonheiden en andere betrokken overheden willen we de Meurop-site laten uitgroeien tot een levendige nieuwe wijk aan de Dijle in Rijmenam. Tijdens de infomarkt eerder dit jaar konden omwonenden en geïnteresseerden kennismaken met de plannen. Dijledonk moet een landelijke plek aan het water worden, waar samen ontspannen, wonen en werken hand in hand gaan.

Aanpak op maat

De OVAM streeft naar een aanpak op maat van saneringsdossiers. Meurop in Rijmenam is hier een mooi voorbeeld van. Voor bedrijven bestaan er verschillende mogelijkheden om te saneren met de OVAM, afgestemd op de toekomstvisie. De OVAM stelde hiervoor een portfolio op met de instrumenten die actief ingezet worden. Bij de bodemsanering voor Dijledonk gebruiken we deze instrumenten dan ook maximaal.

 


Warning: Undefined variable $content_block_image in /var/www/html/wp-content/themes/dijledonk/parts/blocks/image.php on line 4

Warning: Undefined variable $content_block_image in /var/www/html/wp-content/themes/dijledonk/parts/blocks/image.php on line 5