Verwerking van de input uit het tweede inspraakmoment en verdere concretisering oplossingen

maandag 18 januari 2021

Het gaat vooruit, op papier althans. Het voorbije half jaar hebben COGIVA en PSR zich toegelegd op de verkavelingsplannen voor Dijledonk.

In:

Verkavelingsplannen in opmaak

Het gaat vooruit, op papier althans. Het voorbije half jaar hebben COGIVA en PSR zich toegelegd op de verkavelingsplannen voor Dijledonk. Ontwerpbureau OMGEVING en de gemeente Bonheiden staan ons bij om deze plannen minutieus voor te bereiden en uit te werken. Hierbij baseren we ons op het goedgekeurde Masterplan, het overleg met de gemeente en de Vlaamse overheid en de input van eerdere inspraakmomenten.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen we de verkavelingsplannen in het eerste kwartaal van 2021 kunnen finaliseren en indienen bij de gemeente Bonheiden. Op een volgend informatiemoment voor de omwonenden zullen we de plannen tonen en toelichten. Wij hebben alvast begin april 2021 in onze agenda aangeduid, maar een concrete datum bevestigen we later nog.


Warning: Undefined variable $content_block_image in /var/www/html/wp-content/themes/dijledonk/parts/blocks/image.php on line 4

Warning: Undefined variable $content_block_image in /var/www/html/wp-content/themes/dijledonk/parts/blocks/image.php on line 5