Opstart opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan Meuropsite door de gemeente

maandag 07 juni 2021

De gemeente organiseert een publieke digitale raadpleging op dinsdag 15 juni tussen 20u en 21u.

In:

Publieke raadpleging Meuropsite

Op dinsdag 15 juni tussen 20 en 21 u. vindt de publieke raadpleging plaats voor de start- en procesnota van de ontwikkeling van de Meuropsite. Deze raadpleging zal digitaal doorgaan.

Ten oosten van het centrum van Rijmenam bevindt zich een industriegebied voor milieubelastende activiteiten. Vroeger zat hier meubelfabriek MEUROP. Het bedrijf werd echter in 1980 failliet verklaard, waarna de bedrijfsgebouwen leeg kwamen te staan.

De gemeente heeft in haar toekomstige ruimtelijke visie bepaald om de activiteiten op deze site af te bouwen en de bestemming industrie te herbestemmen. In 2019 keurde het bestuur een masterplan goed met voorwaarden voor de herinrichting. Op basis van het masterplan en de toekomstige visie werkt de gemeente aan een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat de bestemming van het gewestplan kan wijzigen. De doelstelling is het creëren van een gemengde woonwijk met ook werken en sport, aandacht voor groene publieke ruimte, duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid.

Start- en procesnota

Een eerste stap in de procedure betreft de opmaak van een start- en procesnota. In de startnota worden onder meer de context, de doelstellingen, de alternatieven en de wijze waarop de milieueffecten onderzocht worden, beschreven. De procesnota beschrijft de planningsprocedure en de verschillende processtappen.

Voor meer info ga naar:
Publieke raadpleging Meuropsite – Gemeente Bonheiden

De publieke raadpleging vindt plaats op dinsdag 15 juni tussen 20 en 21 u. en zal digitaal doorgaan.
Schrijf je hier in om de link te ontvangen.
Inschrijven kan tot en met dinsdag 15 juni om 12 u.

Meer info over de start- en procesnota RUP vind je in onderstaand filmpje opgemaakt door de gemeente Bonheiden:


Warning: Undefined variable $content_block_image in /var/www/html/wp-content/themes/dijledonk/parts/blocks/image.php on line 4

Warning: Undefined variable $content_block_image in /var/www/html/wp-content/themes/dijledonk/parts/blocks/image.php on line 5