Tweede inspraakmoment op 21 januari 2020

dinsdag 21 januari 2020

Het verfijnde en goedgekeurde masterplan wordt opnieuw voorgelegd aan de buurtbewoners.

In: ,

Gebiedsontwikkeling Dijledonk in volgende fase

Het Dijledonk projectteam organiseert samen de Gemeente Rijmenam (Bonheiden) en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen een tweede infomoment voor de omwonenden van de oude Meurop-site in Rijmenam.

In de zomer van 2019 konden buurtbewoners en andere geïnteresseerden voor het eerst kennismaken met de visie en ambities voor Dijledonk. De talrijke opkomst en boeiende interactie met ruim 300 enthousiaste bezoekers op de infomarkt toonde aan dat de herontwikkelingsplannen positief leven in Rijmenam.

Het projectteam nam alle feedback mee naar huis en ging er het voorbije half jaar verder mee aan de slag samen met de betrokken publieke actoren. Dit vertaalde zich in een meer gedetailleerd ontwerp van masterplan en fasering, dat klaar ligt om aan de buurt voor te stellen op dinsdag 21 januari.

Ook werd in 2019 een aanvraag voor brownfieldconvenant* ingediend dat op 8 november principieel goedgekeurd werd door de bevoegde Vlaamse viceminister-president Hilde Crevits. Tijdens het nieuwe infomoment is er ook de nodige ruimte voor inspraak rond dit brownfieldconvenant.

Download: Infofolder 2020 | Masterplan Dijledonk

Download