Een buurt die groeit in een groene omgeving

maandag 15 maart 2021

Goed nieuws: waar vandaag nog leegstand heerst, bloeit binnenkort een nieuwe wijk open.

In:

Een Dijlepark met 78% onbebouwde ruimte

Het torengebouw van Meurop zal gerenoveerd worden en we planten enkele nieuwe volumes voor wonen en werken in, maar de grootste verandering schuilt misschien wel in de ruimte die we bewust niet bebouwen. We breken het oude beton net op en laten een nieuw park groeien voor bewoners in én rond Dijledonk.

In de huidige plannen blijft niet minder dan 78% van de site onbebouwd, goed voor bijna 30.500 m2 ademruimte. Daarnaast komt er 1.195 m2 halfverharding met een groot aandeel stapstenen met groene voegen. In totaal krijgt ongeveer 7.900 m2 van het terrein een verharding met uitgewassen beton, hoofdzakelijk voor functionele verbindingen.

Van de complete 39.000 m2 oppervlakte zal 53% ingevuld worden met bomen, struiken, planten, kruiden en op de parking komt een groendak van 275 m2.


Warning: Undefined variable $content_block_image in /var/www/html/wp-content/themes/dijledonk/parts/blocks/image.php on line 4

Warning: Undefined variable $content_block_image in /var/www/html/wp-content/themes/dijledonk/parts/blocks/image.php on line 5

Partners van het nieuwe park

Landschapsbureau OMGEVING is al enige tijd onze partner bij het ontwerp van deze enorme groenzone. Op hun beurt laten zij zich ook bijstaan door experts in stadsnatuur om zo efficiënt mogelijk in te grijpen in de bestaande vegetatie en een levendige biotoop te creëren.

We willen uiteraard waardevolle bomen behouden en beschermen tijdens de werken. Nieuwe bomen planten we zorgvuldig aan op plaatsen waar ze stevig kunnen wortelen en letterlijk een eeuwigheid floreren.

We kiezen voor inheemse soorten die thuishoren in de Dijlevallei én die bestand zijn tegen de vaak drogere zomers. Daar voegen we ook cultuurplanten met meerwaarde voor bijen en vlinders aan toe. Majestueuze bomen dienen op de verschillende pleinen en recreatieve zones als referentiepunt, terwijl we kleinere of meerstammige bomen in groepjes planten om parkbezoekers schaduw te bieden. Voor deze bomenlaag denken we onder andere aan de Zomereik, Schietwilg, Esdoorn, Hazelaar en Zwarte Els.

Geuren en kleuren die opbeuren

Onder de bomenlaag plannen en planten we nog twee lagen met heesters en kruiden. De nadruk ligt op variatie: door tientallen soorten te combineren, groeit dit Dijlepark uit tot een trekpleister voor lokale fauna. Ook bij het beheer staat ecologie voorop. We weren pesticiden en het hout dat onvermijdelijk gekapt moet worden, geven we een tweede leven in de speelinstallaties verspreid over het terrein.

In de heesterlaag zal je inheemse soorten zoals Hondsroos, Haagbeuk, Meidoorn, Sleedoorn en Gelderse Roos aantreffen. Naast hun belang voor de biodiversiteit hebben deze struiken eveneens een functionele rol als afscheiding van privétuinen.

De kruidenlaag stellen we samen met een mix van vaste planten en fleurig grasland. Duizendblad, Slangenkruid, Glad walstro, Muskuskaasjeskruid, Scherpe boterbloem, Hazenpootje… Dit is slechts een bloemlezing van de kleuren- en geurenpracht die we in petto hebben bij Dijledonk.