Dijledonk werkt samen met Klimaan en Kelvin Solutions aan duurzame energievoorzieningen

vrijdag 12 augustus 2022

Update haalbaarheidsstudie warmtenet op Dijledonk

In: ,

Partnerschap met Klimaan en Kelvin Solutions

In de afgelopen maanden heeft Dijledonk een partnerschap op poten gezet met Kelvin Solutions en Klimaan. Kelvin Solutions ontwikkelt duurzame warmte en koude oplossingen. Klimaan is een burgerbeweging & energiecoƶperatie die inzet op energie-efficiƫntie en investeert in duurzame energieprojecten in de regio rond Mechelen.

Uit het onderzoek is gebleken dat het financieel haalbaar is een warmtenet te bouwen in Rijmenam, waarbij warmte geleverd wordt aan de bewoners op basis van hernieuwbare energie. Bovendien is de kost van deze warmte dan ook nog eens onafhankelijk van de grillige elektriciteits- en gasprijzen die we nu kennen! Vaste lage prijzen op basis van duurzame energie, wie zegt daar neen tegen?

In de komende maanden moet een proefboring uitgevoerd worden die nu ook technisch moet bewijzen dat het warmtenet haalbaar is. De verwarming zal immers werken op basis van de warmte in het grondwater op een diepte van circa 150 m.