De krachtlijnen van het ambitieuze groenplan voor Dijledonk

zondag 28 februari 2021

Dijledonk zal de gebetonneerde terreinen van Meurop opnieuw benutten en openstellen. Bij de ontwikkeling van de verkavelingsplannen bouwen we dan ook verder op onze ambities om de grond grotendeels te ontharden en een oppervlakte van 39.000 m² op te waarderen.

In: , ,

We zetten in op 20.000 m² groen!

In onze huidige plannen bedraagt de bebouwde ruimte 22% van de totale oppervlakte, terwijl we 25% voorzien voor pleinen, wegen en terrassen. De overige 53%, goed voor 20.000 m², vullen we helemaal in met groen. De site zelf wordt eenvoudig toegankelijk voor wandelaars en fietsers.

De aandachtspunten van ons groenplan:

1. We gebruiken streekeigen plantgoed: Zomereik, Hazelaar, Zwarte Els, Schietwilg, Esdoorn, …
2. We stimuleren de biodiversiteit door een grote variatie aan soorten (min. 50-60) aan te planten.
3. We werken op drie niveaus met een bomenlaag, een heesterlaag en een kruidenlaag.
4. We hanteren in het groenbeheerplan de principes van ecologische meerwaarde en weren dus pesticides.