Circulair bouwen begint bij diepgravend onderzoek.

maandag 15 maart 2021

Hoe kunnen we Dijledonk zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst? Die vraag houdt ons al bezig sinds het begin van 2020. De aanzienlijke omvang van deze herontwikkeling maakt het mogelijk om op het vlak van duurzaamheid en circulariteit vooruitstrevende technieken te integreren.

In:

Haalbaarheidsstudies

In samenwerking met Aquafin onderzoeken we bijvoorbeeld een aantal scenario’s om het gebruik van kraantjeswater te reduceren. Als we afvalwater ter plaatse voldoende zouden zuiveren om er de toiletten mee te spoelen, zouden we duizenden liters besparen. Beter voor de natuur en voordeliger voor de bewoners. Maar is dat idee technisch haalbaar? En wat betekent het voor het totale kostenplaatje? Die concrete berekeningen bieden een solide basis om de komende tijd weloverwogen beslissingen te nemen.

Op maat van het klimaat

Ons onderzoek past ook binnen de beleidsdoelstellingen van de gemeente, die zich in het kader van het Burgemeestersconvenant geëngageerd heeft inspanningen te leveren voor een beter klimaat. Een ambitieus project als Dijledonk zal bijdragen aan deze doelstellingen. Het asbest wordt zorgvuldig verwijderd, de biodiversiteit wordt versterkt dankzij een grote parkzone en de waterhuishouding wordt geoptimaliseerd door meer dan 50% van het terrein te ontharden.

De toekomst is circulair

Bij hedendaagse ontwerpen wordt steeds meer rekening gehouden met de oorsprong van materialen. Lokale materialen zijn duurzamer en bovendien worden ze zodanig verwerkt dat ze eenvoudig demonteerbaar blijven. Dat betekent dat ze op termijn anders ingezet kunnen worden, mocht de functie van het gebouw ooit veranderen.

Dankzij onze studiepartner Cenergie kunnen de architecten van Dijledonk bij hun plannen rekenen op de hulp van c-Calc, een rekenprogramma dat de circulariteit van gebouwen op elk moment van het ontwerp- en bouwproces monitort. We bouwen dus moderne gebouwen die perfect passen in onze landelijke leefomgeving én perfect in balans blijven met de draagkracht van onze planeet.

Diverse bronnen voor duurzame energie

De Dijle, het grondwater, de zon, de lucht… Al deze natuurlijke bronnen kunnen Dijledonk voorzien van warmte en/of energie. De afgelopen jaren is er op dit vlak enorm veel expertise opgebouwd, waardoor deze methodes ondertussen hun goede werking bewezen hebben. In de komende maanden ronden we het haalbaarheidsonderzoek af en weten we of er een economisch draagvlak is voor onze ambities. Dijledonk wordt in elk geval een levendige wijk waar fossiele brandstoffen geen plaats meer hebben. Zo creëren we meer ruimte voor de toekomst.